SPPIK

Sistem Pengurusan & Pemantauan Industri Kreatif Negara

Merupakan sistem utama bagi menyokong operasi FINAS. Ianya terdiri daripada beberapa sistem yang telah dibangunkan secara berasingan secara dalaman dan juga oleh syarikat pembangun aplikasi yang dilantik oleh FINAS. Dalam inisiatif ini, Sistem SPPIK akan dipertingkatkan menerusi pembangunan semula fungsi-fungsi sistem sedia ada di bawah satu platform aplikasi bagi menambahbaik integriti data dan hubungan antara fungsi-fungsi yang ada.

Baca lanjut

SPPIK