Sistem SPPIK

Penafian

Sistem SPPIK ini disediakan untuk tujuan mendapatkan maklumat sahaja dan tidak harus bergantung sepenuhnya untuk ketepatannya. FINAS menafikan semua waranti, sama ada melalui sebutan ataupun yang terimplikasi, termasuk waranti tanpa limitasi bagi ketepatannya, kelengkapannya atau kandungan maklumat yang menjadi sebahagian daripada sistem ini.

FINAS, sekutu-sekutunya, pengeluar lesen, kakitangan, ejen atau kontraktor tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan, termasuk tanpa limitasi secara tidak langsung, kerosakan akibat, kerosakan khas, ketidaksengajaan atau punitif yang berlaku atau disebabkan oleh sistem ini atau kandungannya atau kesilapannya atau pengabaian dalam kandungannya.

Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam sistem ini.